Privacy Beleid van MyJob Uitzendorganisatie

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die MyJob Uitzendorganisatie verwerkt, met als tussenkomst ‘MyJobUitzendorganisatie.com’, ‘MyJobUitzendorganisatie.nl’ en de andere ‘uitzendorganisatie-websites’ die wij beheren.

MyJob Uitzendorganisatie hecht veel waarde aan zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van werknemers, sollicitanten, klanten en websitebezoekers. In deze privacyverklaring geven we u inzicht in hoe MyJob Uitzendorganisatie omgaat met de verwerking van privacygevoelige informatie.

Persoonsgegevens die we verwerken
Afhankelijk van uw situatie verwerkt MyJob Uitzendorganisatie verschillende persoonsgegevens.

 

Wanneer u direct solliciteert op een vacature:

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Gegevens die u verstrekt in een curriculum Vitae (CV) en motivatiebrief

 

Als vervolg op de directie sollicitatie en wanneer u zich inschrijft bij MyJob Uitzendorganisatie als werkzoekende komt daar nog bij:

Adres en woonplaats

Geslacht

Geboortedatum

Inschrijfvoorkeuren en beschikbaarheid

Vakgebieden

 

Wanneer u gaat werken voor een opdrachtgever of MyJob Uitzendorganisatie komt daar nog bij:

BSN

Bankrekeningnummer

Kopie geldig legitimatiebewijs

Indien van toepassing: referenties en getuigschriften

Indien noodzakelijk: werkvergunningen

Indien noodzakelijk: Verklaringen Omtrent Gedrag

Overige gegevens die nodig zijn voor onze administratie en u bewust aan ons verstrekt

 

Waarom we deze persoonsgegevens verwerken
Als uitzendbureau is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk om onze diensten goed uit te kunnen voeren, van het bemiddelen van werk tot administratie. Specifiek verzamelen we persoonsgegevens om de volgende doelen te bereiken:

Om een arbeidscontract op te kunnen stellen tussen werkgever en werknemer

Om werkgevers en potentiële werknemers met elkaar in contact te brengen

Om ziekte te kunnen registreren en communiceren naar onze opdrachtgevers

Om uw geschiktheid voor een functie te kunnen beoordelen

Om het inloggen en het gebruik van MyJob Uitzendorganisatie voor u mogelijk te maken

Om een pre-employment screening te kunnen toepassen wanneer dit is vereist

Om u te benaderen met mogelijke vacatures (job alert) en andere mogelijkheden

Om te achterhalen of u in aanmerking komt voor premiekortingen of subsidies

Om onze financiële-, verzuim- en personeelsadministratie uit te kunnen voeren

Om te voldoen aan onze re-integratieverplichtingen

Overige gegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan onze wettige verplichtingen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MyJob Uitzendorganisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en houdt zich aan wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden enkel gebruikt om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
MyJob Uitzendorganisatie deelt persoonsgegevens met andere partijen wanneer dit volgens de wet verplicht is of wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten. Denk aan het doorgeven van persoonsgegevens aan opdrachtgevers, opleidingsinstanties en overheidsinstanties als de Belastingdienst.

Daarnaast maken we gebruik van software en diensten van derden voor bijvoorbeeld onze salarisadministratie. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MyJob Uitzendorganisatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookiebeleid
Cookies zijn kleine, simpele tekstbestandjes die je computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je een website gebruikt. MyJob Uitzendorganisatie gebruikt cookies en andere vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken en gepersonaliseerde content te kunnen tonen.

MyJob Uitzendorganisatie maakt gebruik van functionele cookies om de website goed te laten werken, zoals het inladen van het juiste lettertype. Ook plaatsen we analytische cookies om statistieken te verzamelen over het gedrag van bezoekers op onze website. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics, Facebook pixel en Hotjar. De informatie die we hiermee opdoen gebruiken we om onze website te verbeteren.

Daarnaast plaatsen we tracking cookies vanuit Google Analytics en Facebook Pixel. Deze cookies gebruiken Google en Facebook om bij te houden welke pagina’s u bezoekt binnen het Google-netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw surfgedrag. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dienen alleen om advertenties af te stemmen, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Ten slotte maken we gebruik van social media cookies. Deze cookies maken het mogelijk dat u bepaalde informatie zoals een vacature op onze website direct kunt delen met uw sociale netwerk.

Als u cookies volledig wilt blokkeren, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om ze uit te zetten.

 

Uw rechten
U heeft rechten betreffende de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@MyJobUitzendorganisatie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak hierin uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

We willen u ten slotte op de mogelijkheid wijzen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
MyJob Uitzendorganisatie neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn, heeft u vermoeden van een datalek of zijn er andere aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met info@MyJobUitzendorganisatie.nl

Wijzigingen
MyJob Uitzendorganisatie behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest recente versie.